M-City (PL)

EN

 

Mariusz Waras (M-City) is a Polish artist and Professor at the Academy of Art in Szczecin, Poland. He is the author of the M-city project, which includes several hundred of his murals worldwide. His work focuses on urban space and can be found on the streets of Warsaw, Gdańsk, Berlin, Paris, Budapest, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bolzano, London and Prague. He has also exhibited in galleries including the Arsenal in Poznań (2005) and the CSW Łaźnia in Gdańsk (2006). He is curator of the 238×504 hoarding gallery in Gdynia, Poland, and as an archivist and collector of Polish street art.

 

NO

 

Mariusz Waras (M-City) er både kunstner og professor ved Kunstakademiet i Szczecin, Polen. Han er skaperen av prosjektet M-City som omfatter flere hundre verk produsert på verdensbasis. Hans arbeid fokuserer på det urbane rom, og kan bli funnet langs gatene i Warszawa, Gdansk, Berlin, Paris, Budapest, São Paulo, Rio de Janeiro, Lozano, London og Praha. M-City har også stilt ut i flere gallerier, inkludert Arsenal i Poznań (2005) og CSW Laznia i Gdańsk (2006). Han er kurator for 238×504hamstre-galleri i Gdynia, Polen. I tillegg er Mariusz en arkivar, og samler på Polsk kunst.

 

waras.pl

2020 — Design by Studio Bergini — Code by Tortuga Labs