Nipper (NO)

EN

 

Nipper is a Bergen-based artist whose work focuses on social ideals of the sharing economy, creativity, and citizen-led communication in public space. His Mission Directives initiative creates alternative zones of communication through the installation of temporary and interactive artworks in and around city centres.

 

NO

 

Den Bergensbaserte kunstneren Nipper setter fokus på samfunnsidealer basert på delingsøkonomi, kreativitet og folkestyrt kommunikasjon i det offentlige rom. Prosjektet Mission Directives skaper alternative kommunikasjonsområder gjennom installasjoner av midlertidige kunstverk i og rundt bykjernen.

 

instagram.com/nipper_john/

2020 — Design by Studio Bergini — Code by Tortuga Labs