Nipper (NO)

Next Artist

EN

Nipper is a Bergen-based artist whose work focuses on social ideals of the sharing economy, creativity, and citizen-led communication in public space. His Mission Directives initiative creates alternative zones of communication through the installation of temporary and interactive artworks in and around city centres.

nipper-street.tumblr.com

NO

Den Bergensbaserte kunstneren Nipper setter fokus på samfunnsidealer basert på delingsøkonomi, kreativitet og folkestyrt kommunikasjon i det offentlige rom. Prosjektet Mission Directives skaper alternative kommunikasjonsområder gjennom installasjoner av midlertidige kunstverk i og rundt bykjernen.

nipper-street.tumblr.com

Next Artist Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :
Next Artist
Next Artist