Argus (NO)

EN

 

Argus is a Bergen-based street artist. He mainly uses stencil-based techniques as the medium for transferring hand-drawn geometric figures to city walls. The piece in Sandnes is made specifically for this back alley, using it as inspiration for the work. The image has a strong connection to several of Argus’ other pieces, which focus on the people of the streets.

 

NO

 

Argus er en Bergensbasert gatekunstner. Han baserer seg primært på stencilteknikk og bruker mediet til å overføre håndtegnete geometriske figurer til byens vegger. Verket her er inspirert av, og laget spesielt for smuget det er plassert i. Bildet har en tydelig kobling til flere andre av Argus sine verk som ofte vier oppmerksomhet til uteliggere og øvrige av byens frie fugler.

 

argusgate.wordpress.com/

2020 — Design by Studio Bergini — Code by Tortuga Labs