info

EN

The Nuart Sandnes Art Trail is a project brought to you by the team behind Stavanger’s Nuart Festival.

 

It is Norway’s first official Street Art trail, based on a desire to activate Sandnes city centre through the creation of a series of site-specific murals, installations and interventions.

 

Artworks will be added to the Trail on an ongoing basis and ultimately link the urban town centre with Sandnes’ surrounding rural areas.

NO

Nuart Sandnes Art Trail er et prosjekt brakt til deg av teamet bak Nuart Festivalen i Stavanger.

 

Det er Norges første offisielle gatekunstløype, basert på et ønske om å aktivere Sandnes sentrum gjennom etablering av en rekke stedsspesifikke malerier, installasjoner og intervensjoner.

 

Kunstverk vil bli lagt til kunststien fortløpende, og ende opp som en kobling mellom Sandnes sentrum og det omliggende distriktet.

Artists

Locations

Supported by

2020 — Design by Studio Bergini — Code by Tortuga Labs